Cum poate înceta căsătoria

Incetarea căsătoriei se poate realiza prin deces, divorț sau notar, conform legii familiei din Republica Moldova. Varianta divorțului la notar, permisă de la 01.03.2019, facilitează procesul amiabil de despărțire între cupluri, inclusiv cei cu copii minori comuni.

CĂSĂTORIA  este o uniune legalizată prin care două persoane sau mai mult de doi parteneri (în țările care recunosc poligamia) s-au decis să întemeieze o familie, să trăiască și să-și împartă veniturile și bunurile materiale în comun. Prin actul căsătoriei se creează o relație de rudenie între familiile persoanelor implicate. Căsătoria este o instituție în care relațiile interpersonale, de obicei, intime și sexuale, sunt recunoscute într-o varietate de moduri, în funcție de cultura sau subcultura în care se petrece.

Conform prevederilor art. 33 al Codului Familiei  căsătoria poate înceta: 

-în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soți.

-prin divorț (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soți ori a tutorelui soțului în privința căruia s-a instituit măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei.

Consimțământul trebuie să fie liber și neviciat al fiecăruia dintre soți, exprimat în fața fiecăruia dintre  soți și în fața notarului.

Conform prevederilor art. 35 al Codului Familei RM, casătoria poate fi desfacută în 3 modalități:

– de către organul de stare civilă, în cazurile prevăzute la art. 36 alin. (4) şi (5) al Codului Familie al RM

–  pe cale judecătorească, în cazurile prevăzute la art. 37 al Codului Familie al RM

– în condițiile prevăzute la art. 41 și 42 din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială – de către notar.