Divorțul la organul de stare civilă în Moldova

Divorțul la organul de stare civilă: condiții, cerințe și soluționarea litigiilor pe cale judecătorească în Republica Moldova.

Pentru a realiza divortul la organul de stare civilă este necesar să fie întrunite următoarele condiții:

acordului comun al soţilor

Între soți nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi

Căsătoria poate fi desfăcută la cererea unuia din soți de organul de stare civilă, dacă celălalt soț 

a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;

b) a fost declarat dispărut;

c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

 În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.

Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.

Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.