Cererea de divorț la notar în Moldova

Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris, iar acordul soților este esențial. Notarul explică consecințele legale.

Cererea de desfacere a căsătoriei se întocmeşte în scris. Modelul cererii de desfacere a căsătoriei se aprobă de către Ministerul Justiţiei. Cererea și, dacă există, acordul autentic al unuia dintre soți, trebuie să vizeze, după caz, modul de participare a părinţilor la educaţia, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a soţului/soției sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe proprie răspunde despre existenta copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soții au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se va autentifica acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi la stabilirea domiciliului copiilor minori după desfacerea căsătoriei.

Notarul explică părților consecințele juridice ale desfacerii căsătoriei, drepturile și obligațiile părinților, regimul patrimonial al bunurilor comune.

Această procedură asigură transparența și înțelegerea adecvată a aspectelor legale implicate în divorț, ajutând părțile să ia decizii informate și să găsească soluții echitabile pentru chestiunile familiale. Prin intermediul notarului, procesul de desfacere a căsătoriei devine mai eficient și cu mai puține ambiguități, contribuind la evitarea unor litigii ulterioare și la menținerea unui climat de încredere și respect între foștii soți.