Pronunțarea divorțului la notar

În ce termen și în ce condiții poate pronunța un notar divorțul în Republica Moldova.

Odată înregistrată cererea de divorț, notarul acordă soților un termen de 30 de zile pentru retragerea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu acordul ambilor soți cu încă 30 de zile.

După expirarea perioadei, soții sunt obligați să se prezinte personal la biroul notarial. Înainte de emite încheierea de desfacere a căsătoriei, notarul verifică îndeplinirea următoarelor condiții:

  • Ambele persoane sunt prezente;
  • Mențin hotărârea de desfacere a căsătoriei;
  • Au decis modul de exercitare a autorității părintești;
  • Sunt de acord asupra numelui de familie după divorț;
  • Consimțământul privind divorțul este liber exprimat;
  • Au achitat taxa de stat pentru înregistrarea actelor de stare civilă conform legii taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992.

Prin urmare, procedura de divorț prin acordul soților, realizată prin intermediul notarului, oferă un cadru legal și eficient pentru desfacerea căsătoriei într-un mod pașnic și consensual. Această modalitate permite cuplurilor să își reglementeze aspectele importante ale divorțului într-un mod transparent și cu respectarea intereselor fiecărui membru al familiei. Prin intermediul notarului, se asigură respectarea legii și protecția drepturilor părților implicate, contribuind la o despărțire mai puțin dureroasă și la menținerea unui climat de înțelegere și colaborare între foștii parteneri.