În ce cazuri poate un notar să respingă cererea de divorț

Notarul poate respinge cererea de desfacere a căsătoriei în situații specifice. În cazul respingerii, notarul emite încheierea de respingere. Totodată, soții pot solicita autentificarea contractului de partajare a bunurilor.

Notarul emite o încheiere de respingere a cererii de desfacere a căsătoriei în situaţiile în care nu sînt îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, precum şi în unul dintre următoarele cazuri:

a) unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţămîntul liber şi neviciat;

b) cererea nu este semnată de ambii soţi în prezența notarului, dacă anterior notarului nu i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi de examinare a cererii în absenţa sa, iar soțul prezent insistă să fie înregistrată cererea;

c) soţii refuză sa dea declaraţiile prevăzute de lege;

d) soţii nu prezintă, la depunerea cererii, actele necesare prevăzute la art. 41 alin. (3) al Codului Familei RM

e) în cazul în care există copii minori sau concepuți și, la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5) al Codului Familei RM, (La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul soților cu maximum 30 de zile)  unul dintre soți nu se prezintă în fața notarului, nu-și exprimă consimțământul pentru desfacerea căsătoriei sau soții refuză de a încheia acordul referitor la plata pensiei de întreținere și la stabilirea domiciliului copiilor minori, sau acordul încheiat contravine intereselor minorilor;

f) cel puțin unul dintre soţi nu s-a prezentat în faţa notarului la expirarea termenului prevăzut la art. 41 alin. (5); (La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soților, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul soților cu maximum 30 de zile)  

g) cererea a rămas fără obiect întrucît căsătoria dintre soţi a fost desfăcută, fie de către o altă autoritate competentă, fie încetată din cauza decesului unuia dintre soţi;

h) dacă soţii se împacă şi unul dintre soți îşi retrage cererea de desfacere a căsătoriei.

i)lipsa unei cereri din partea soților de prelungire a termenului pentru o eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei

În cazul respingerii cererii de desfacere a căsătoriei, notarul emite o încheiere de respingere în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva notarului, iar celelalte se transmit fiecăruia dintre soți. La respingerea cererii de desfacere a căsătoriei, originalul certificatului de căsătorie se restituie persoanei care l-a depus la notar.

Tot odată cu începerea procedurii de divorț soții pot cere notarului si autentificarea contractului de partajare a bunurilor mobile și imobile dobândite în timpul căsătoriei.