Care este momentul încetării căsătoriei

Înregistrarea divorțului variază în funcție de modalitate: la notar, din ziua înregistrării, iar la instanță, din ziua hotărârii definitive.

În cazul desfacerii căsătoriei la organul stare civilă, la notar, aceasta încetează din ziua înregistrării divorţului, iar în cazul desfacerii căsătoriei pe cale judecătorească – din ziua cînd hotărîrea instanţei judecătoreşti a rămas definitivă.

Dacă problema divorţului a fost soluţionată pe cale judecătorească, acesta urmează a fi înregistrat în modul prevăzut pentru înregistrarea de stat a actelor de stare civilă. Soţii nu au dreptul să încheie o nouă căsătorie pînă la obţinerea certificatului de divorţ de la organul stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul acestora.

 Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile de la data cînd hotărîrea privind desfacerea căsătoriei a rămas definitivă, o copie a acesteia organul stare civilă din raza ei teritorială.

Reforma legiuitorului în ceea ce privește divorțul, permitând astfel divorțul în fața notarului, reprezintă în esență o dejudiciarizare a acestuia. Faptul că la acest moment, soții pot opta pentru un divorț notarial, nefiind ținuți să se adreseze obligatoriu instanței de judecată pentru desfacerea căsătoriei, reprezintă un mare avantaj pentru cei care urmează să divorțeze.