Actele necesare procedurii de divorţ la notar în Moldova

Cererea de desfacere a căsătoriei necesită acte relevante, inclusiv certificate de naștere și identitate, pentru protecția intereselor familiare.

Cererea de desfacere a căsătoriei reprezintă un moment delicat și important în viața unei persoane. Pentru a se putea înainta la notar, aceasta trebuie însoțită de toate documentele relevante. Astfel, certificatele de naștere ale soților reprezintă dovada vârstei și identității acestora. Actele de identitate ale soților confirmă statutul lor legal în societate și sunt esențiale pentru întocmirea actelor oficiale.

Cererea de desfacere a căsătoriei trebuie să fie însoțită de următoarele acte:

  • certificatele de naștere ale soților;
  • actele de identitate ale soților;
  • certificatele de naștere ale copiilor minori, dacă este cazul;
  • certificatul de căsătorie emis de autoritățile competente ale Republicii Moldova, în original, și duplicatul certificatului de căsătorie, dacă există.

Actele menționate se depun la notar doar în original. În cazul căsătoriilor încheiate în străinătate, certificatele de căsătorie emise de autoritățile statelor străine, apostilate/supralegalizate conform tratatelor în vigoare, urmează a fi transcrise conform legii în Republica Moldova înainte de a fi depuse pentru desfacerea căsătoriei.

Dacă există copii minori în căsătorie, certificatele de naștere ale acestora trebuie să însoțească cererea, deoarece aceștia sunt parte a relației familiale și trebuie să fie protejați în mod adecvat în cazul desfacerii căsătoriei. În aceste situații, preocuparea principală a legiuitorului este asigurarea unei stabilități și sprijin corespunzătoare pentru copii în perioada post-divorț.

De asemenea, certificatul de căsătorie emis de autoritățile competente ale Republicii Moldova constituie un document esențial pentru înregistrarea oficială a căsătoriei și, prin urmare, pentru desfacerea acesteia. Duplicatul certificatului de căsătorie este necesar pentru a asigura acuratețea și corectitudinea actelor oficiale.

În cazul în care căsătoria a fost încheiată în străinătate, certificatele de căsătorie emise de autoritățile statelor străine trebuie să fie apostilate/supralegalizate în conformitate cu tratatele internaționale aplicabile, la care Republica Moldova este parte. Aceste documente trebuie transcrise în Republica Moldova pentru a fi recunoscute legal, după care pot fi depuse pentru desfacerea căsătoriei în fața notarului.

În întregul proces al desfacerii căsătoriei, notarul are rolul important de a asigura că toate actele sunt în regulă și că procedura se desfășoară în conformitate cu legea. Implicarea notarului în acest context permite o abordare profesionistă și obiectivă a procedurii de divorț, cu accent pe respectarea drepturilor și intereselor fiecărui soț.

Prin intermediul notarului, procesul de desfacere a căsătoriei poate fi gestionat mai eficient, iar soții pot beneficia de asistență legală în ceea ce privește drepturile lor și efectele divorțului asupra vieții lor și a copiilor. În acest fel, notarul joacă un rol crucial în asigurarea unei desfaceri corecte și echitabile a căsătoriei, într-un cadru legal și protejat de lege.

În concluzie, actele necesare pentru desfacerea căsătoriei la notar sunt esențiale pentru a asigura procesul legal și corect al divorțului. Protejarea intereselor părților implicate și a copiilor minori este un aspect esențial în gestionarea acestui moment important în viața unui cuplu. Implicarea notarului aduce o contribuție valoroasă în asigurarea unei proceduri profesioniste și echitabile, respectând normele legale și valorile etice.